Information om sedumtak

sedumtak på en hel skola

Sedumtak Miljövänligt och snyggt!

Ett Sedumtak på huset är inte bara ett bra val för miljön, utan vackert att se på också. Det krävs ett ordentligt förarbete på taket innan man monterar själva sedumet. Och det får inte vara lägre taklutning än 27 grader för att sedumtak ska fungera. I de Nordiska länderna har man använt sig av gräs och torv länge för att skydda mot kyla,regn och blåst. Idag har materialet utvecklats och kallas för Sedum.  Hus & Stugägare som köper Sedumtak, brukar vanligtvis köpa det då det är snyggt och ofta passar in i miljön där huset är beläget. Det finns dock givetvis andra fördelar med Sedumtak. Sedum isolerar, särskilt mot värme på sommarhalvåret, sen skyddar sedumet själva tätskiktet mot solen.

Är sedumtak tungt?

Förr i tiden krävdes ett tjockt jordlager på taket innan gräset, men dagens moderna material väger ca 50kg m2 när det är mättat av vatten. DVS ungefär samma som dagens lättbetongpannor väger per m2.  Ett sedumtak är vackert att se på, men även bra av miljöskäl. Sedumet på taket fångar upp mycket surt regn, som rinner ner i dagvattenavlopp och vidare ner i våra sjöar.

Förarbete / Tätskikt

Går man i funderingarna om att lägga sedum på sitt tak, är det viktigt att komma ihåg, att sedum i sig inte håller tätt, utan det krävs ett tätskikt under i god kvalitet. Papptak är det vanligaste man har under Sedum. Det är inte alla typer av papptak som håller tillräckligt hög kvalitet för att få ett tätt tak med sedum på. Självtäck eller andra klisterprodukter man köper i bygghandeln klarar oftast inte kvalitetskraven.  

Vad kostar Sedumtak?

Priset för ett sedumtak varierar beroende på om det finns ett fungerande tätskikt eller inte, och på hur stor lutning det är på taket. Läs mer om sedumtak och kontakta för pris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *