Information om sedumtak

sedumtak på en hel skola

Sedumtak Miljövänligt och snyggt!

Ett Sedumtak på huset är inte bara ett bra val för miljön, utan vackert att se på också. Det krävs ett ordentligt förarbete på taket innan man monterar själva sedumet. Och det får inte vara lägre taklutning än 27 grader för att sedumtak ska fungera. I de Nordiska länderna har man använt sig av gräs och torv länge för att skydda mot kyla,regn och blåst. Idag har materialet utvecklats och kallas för Sedum.  Hus & Stugägare som köper Sedumtak, brukar vanligtvis köpa det då det är snyggt och ofta passar in i miljön där huset är beläget. Det finns dock givetvis andra fördelar med Sedumtak. Sedum isolerar, särskilt mot värme på sommarhalvåret, sen skyddar sedumet själva tätskiktet mot solen.

Är sedumtak tungt?

Förr i tiden krävdes ett tjockt jordlager på taket innan gräset, men dagens moderna material väger ca 50kg m2 när det är mättat av vatten. DVS ungefär samma som dagens lättbetongpannor väger per m2.  Ett sedumtak är vackert att se på, men även bra av miljöskäl. Sedumet på taket fångar upp mycket surt regn, som rinner ner i dagvattenavlopp och vidare ner i våra sjöar.

Förarbete / Tätskikt

Går man i funderingarna om att lägga sedum på sitt tak, är det viktigt att komma ihåg, att sedum i sig inte håller tätt, utan det krävs ett tätskikt under i god kvalitet. Papptak är det vanligaste man har under Sedum. Det är inte alla typer av papptak som håller tillräckligt hög kvalitet för att få ett tätt tak med sedum på. Självtäck eller andra klisterprodukter man köper i bygghandeln klarar oftast inte kvalitetskraven.  

Vad kostar Sedumtak?

Priset för ett sedumtak varierar beroende på om det finns ett fungerande tätskikt eller inte, och på hur stor lutning det är på taket. Läs mer om sedumtak och kontakta för pris.

Besikta ditt tak innan det läcker!

Hej och välkommen till Petteri.se. Denna blogg kommer handla takläggning och allmänt om byggbranshen. Jag arbetar som Arbetsledare inom takläggning. Vi håller främst på med Papptak (Icopal Mono PR/PM), Terasser och duktak (Sika)(Protan) Men vi lägger också tegel och utför plåtarbeten. Vi monterar också all möjlig taksäkerhet som är nödvändig idag om du har ventilation som kräver underhåll eller om du har en skorsten som sotaren ska rensa.

papptak

Tak under vinterhalvåret
Det är snart December och snön är på väg att lägga sig vit över alla tak i landet, stora som små. Och jag vill därmed bara påminna villa och fastighetsägare om att kontrollera era tak medans det är möjligt. Det finns såklart saker du själv kan göra på taket för att förlänga dess livslängd och täthet.

Saker att göra för att förlänga livslängden på ditt papptak

– Rensa hängrännor från löv och mossa.
– Rensa takbrunnar från löv och mossa.
– Borsta av ditt tak så det inte ligger lövsamlingar och annat skräp på taket.
– Samt gör en egenbesiktning av ditt papptak, titta över taket efter sprickor som ofta börjar mot inklistringsplåtar, runt ventilationshuvar, avluftningsrör och andra genomföringar.

– Är du osäker på skicket på ditt tak, eller vill du inte klättra upp själv på taket? Vi på Takxperten erbjuder kostnadsfri takbesiktning i Eskilstuna området samt i hela stor Stockholm.


Besök oss och läs mer om vad vi erbjuder : Takxperten – takomläggningar

takxperten

Taksäkerhet är viktigt

I Boverkets byggregler finns en del bestämmelser om vilka fasta säkerhetsanordningar som krävs beroende på fasadhöjd och taklutning. Vi hjälper er att utrusta ert tak med nödvändiga takbryggor, takstegar, räcken och snörasskydd. Självklart också Fasadstegar, livlinefästen, vajersystem och snörasskydd.

takbrygga

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska sotas, har skyldighet att se till att brand förebyggs, och därmed skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga, att säkert ta sig upp på taket, att ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen. Detta krävs det oftast på en villa ett glidskydd att ställa stegen på ett säkert sätt, samt en takstege eller takbrygga från glidskyddet fram till skorstenen.


cwlundberg

Vi monterar taksäkerhet som livlinefästen, snörasskydd, nockräcke, gångbryggor, takstegar och fasadstegar från CWLundberg. Vi utför också årliga besiktningar på taksäkerhet vi monterar för att säkerhetställa att din taksäkerhet är i absolut toppskick.

vajersystem
Vi monterar också kompletta vajersystem att haka sig i på taket. Detta vajersystem är relativt nyutvecklat och den allra säkraste lösningen för att arbeta säkert på tak, då du slipper koppla om dig emellan livlinefästen.

sfs

Tilläggsisolera tak utifrån

Går du i funderingarna på hur du kan spara energi?

isolera

Många villa och fastighetsägare går i tankar om att renovera /lägga om sitt tak och samtidigt tilläggsisolera för att göra en energibesparing.. En energirenovering ger betydande fördelar. Om man ändå planerar att lägga om sitt tak – passa på att energieffektivisera för framtiden. Detta är i de allra flesta fall en lönsam investering, och inte bara av energibesparingsskäl.När du ska lägga om ett gammalt tak, överväg därför alltid tilläggsisolering. Genom att skilja det nya tätskiktet från det gamla med tilläggsisolering får det nya taket förutsättningar som om det vore ett helt nytt tak.

Den gamla pappen/duken kan ligga kvar under förutsatt att blåsor och andra ojämnheter skärs ner för att få en jämn fin yta på ditt nya tak. Det får inte bli något mellanrum mellan den nya isoleringen och det gamla taket. Det nya tätskiktet kommer att fungera bättre om det läggs på isoleringsmaterial i stället för direkt på det gamla takskiktet. Fungera bättre och även se bättre ut.  

I samband med renovering av tätskiktet hos ett varmt låglutande yttertak måste man alltid göra en bedömning för att avgöra om en extra isolering behöver monteras eller inte. Detta är inte bara för att spara energi, utan också för att ge taket förutsättningar såsom det på åter vore helt nytt.