330m2 omläggning på TRP 20

papptak uppe på plåttak

Detta projekt var ett gammalt läckande plåttak. Lågprofilplåt. Man valde ett nytt papptak framför att lägga om i plåt. Man lät gamla plåten sitta kvar, isolerade med 20mm takboard för att jämna ut ytan och sedan la vi en icopal mono PR uppe på. Resultatet : Tätt, kostnadseffektivt och snyggt!

När papptaket är slut

grön mossa på papptaket
sprickbildning i papptaket

Sprickor i papptaket

När papptaket gjort sitt och det är dags att lägga om ditt papptak. Många faktorer spelar in på hur länge faktiskt ett papptak håller. Sol UV ljus , stående vatten och stående löv och annat skräp påverkar markant. Detta papptak på bilden tillhör ett bostadshus i Södertälje. man ser tydlig mossväxt över hela taket, man ser också att pappen torkat ut och stora sprickor börjat bildas ut med kanterna. På vissa ställen som hörn har tätskiktet spruckit rejält och ger ett direkt läckage in på krypvinden. Har man ingen underhållsplan för taket blir detta lätt hänt! . Tak bör årligen ses över och sopas av, så inte alarmet om att man har ett papptak som behöver läggas om förräns det rinner in vatten i undertak. Ofta när detta sker, blir kostnaderna skyhöga, då läckaget kan ha pågått under åratal och skadat bjälklag, isolering och innertak. Något som hade varit en enkel smärtsam omläggning blir helt plötsligt en totalrenovering av hela taket.

Takxperten Stockholm utför gratis takbesiktningar och konsultation gällande ditt papptak. Du får också en kostnadsfri offert av oss med konkurenskraftigt pris. Vi arbetar med Svenskt material i högsta klass. Och lämnar goda garantier via Tätskiktsgarantier på vårt arbete.

Lägga om papptak

När är det dags att lägga om sitt papptak?

Vi utför kostnadsfria takbesiktningar i Stockholm och Eskilstuna. Ett papptak med dagens förstklassiga takpapp håller i 30+ år . Men det betyder inte att papptak som lades för 20-30 år sen fortfarande håller tätt. Det kan oftast som villa/fastighetsägare saknas dokumentation på vad det är för typ av tätskikt som faktiskt ligger på taket. Allt för ofta kontaktas vi av kunder som vill ha sitt tak besiktat/omlagt när det redan gått så långt att taket läcker, och har läckt en längre period. Det är alltid billigare att lägga om sitt tak i tid . Skador i bärkonstruktion och isolering kan ge skyhöga kostnader.

Många glömmer också att tak aldrig är helt underhållsfria. Man tjänar på att underhålla sitt tak. Göra rent vid takbrunnar, hängrännor osv kan förlänga takets livslängd avsevärt, oavsett om du har ett tegel, plåt eller papptak.

Det kan vara läge att lägga om ditt tak redan långt innan läckage uppstår. På papptak finns det några saker du kan titta på själv innan du kontaktar oss, som ger en indikation på åldern på ditt tak och om läckage är på gång . Då det nästan alttid börjar på samma ställen. Sprickor i tätskiktet kring skorstenar och andra huvar och genomföringar på taket. Att tätskiktet börjar släppa vid fotplåten, fotplåten är rostig och gammal . att det uppstått släppor i skarvarna på pappen, särskilt vid uppvik och kappor. Stora mängder mossa på taket är också ett tecken på att taket är riktigt gammalt, då vissa moss-orter faktiskt tar 30 år innan det börjar växa. Blåsor i taket berår på instängd fukt som sedan förångats under pappen och skapat stora ballonglika blåsor som förr eller senare spricker och skapar hål i tätskiktet. Ännu ett kännetecken på när det är dags att lägga om ditt papptak är när takpappen torkat ut helt, man känner att taket är sprött och det elastiska har åldrats ur.


vanligt ställe där det släpper när papptaket börjar bli gammalt och utgånget. Bilden nedan är på ett 30-40 år gammalt papptak med mossa och släppor över hela taket.

Att taket är lagt av hemmafixare

Titt som tätt stöter vi på papptak som lagts av hemmafixare, med såkallade självtäck material som köps i bygghandeln. Dessa material är inte tänkta för låglutande tak och här nedan en bild på ett sånt exempel som last under 2018 . Dessa material limmas istället för varmluftsvetsas, det kan se bra ut efter en omläggning, men limmet släpper inom några år senast.
självtäck

Kontakta oss för en kostnadsfri takbesiktning och eventuell Offert på omläggning av ditt papptak .

Information om sedumtak

sedumtak på en hel skola

Sedumtak Miljövänligt och snyggt!

Ett Sedumtak på huset är inte bara ett bra val för miljön, utan vackert att se på också. Det krävs ett ordentligt förarbete på taket innan man monterar själva sedumet. Och det får inte vara lägre taklutning än 27 grader för att sedumtak ska fungera. I de Nordiska länderna har man använt sig av gräs och torv länge för att skydda mot kyla,regn och blåst. Idag har materialet utvecklats och kallas för Sedum.  Hus & Stugägare som köper Sedumtak, brukar vanligtvis köpa det då det är snyggt och ofta passar in i miljön där huset är beläget. Det finns dock givetvis andra fördelar med Sedumtak. Sedum isolerar, särskilt mot värme på sommarhalvåret, sen skyddar sedumet själva tätskiktet mot solen.

Är sedumtak tungt?

Förr i tiden krävdes ett tjockt jordlager på taket innan gräset, men dagens moderna material väger ca 50kg m2 när det är mättat av vatten. DVS ungefär samma som dagens lättbetongpannor väger per m2.  Ett sedumtak är vackert att se på, men även bra av miljöskäl. Sedumet på taket fångar upp mycket surt regn, som rinner ner i dagvattenavlopp och vidare ner i våra sjöar.

Förarbete / Tätskikt

Går man i funderingarna om att lägga sedum på sitt tak, är det viktigt att komma ihåg, att sedum i sig inte håller tätt, utan det krävs ett tätskikt under i god kvalitet. Papptak är det vanligaste man har under Sedum. Det är inte alla typer av papptak som håller tillräckligt hög kvalitet för att få ett tätt tak med sedum på. Självtäck eller andra klisterprodukter man köper i bygghandeln klarar oftast inte kvalitetskraven.  

Vad kostar Sedumtak?

Priset för ett sedumtak varierar beroende på om det finns ett fungerande tätskikt eller inte, och på hur stor lutning det är på taket. Läs mer om sedumtak och kontakta för pris.

Besikta ditt tak innan det läcker!

Hej och välkommen till Petteri.se. Denna blogg kommer handla takläggning och allmänt om byggbranshen. Jag arbetar som Arbetsledare inom takläggning. Vi håller främst på med Papptak (Icopal Mono PR/PM), Terasser och duktak (Sika)(Protan) Men vi lägger också tegel och utför plåtarbeten. Vi monterar också all möjlig taksäkerhet som är nödvändig idag om du har ventilation som kräver underhåll eller om du har en skorsten som sotaren ska rensa.

papptak

Tak under vinterhalvåret
Det är snart December och snön är på väg att lägga sig vit över alla tak i landet, stora som små. Och jag vill därmed bara påminna villa och fastighetsägare om att kontrollera era tak medans det är möjligt. Det finns såklart saker du själv kan göra på taket för att förlänga dess livslängd och täthet.

Saker att göra för att förlänga livslängden på ditt papptak

– Rensa hängrännor från löv och mossa.
– Rensa takbrunnar från löv och mossa.
– Borsta av ditt tak så det inte ligger lövsamlingar och annat skräp på taket.
– Samt gör en egenbesiktning av ditt papptak, titta över taket efter sprickor som ofta börjar mot inklistringsplåtar, runt ventilationshuvar, avluftningsrör och andra genomföringar.

– Är du osäker på skicket på ditt tak, eller vill du inte klättra upp själv på taket? Vi på Takxperten erbjuder kostnadsfri takbesiktning i Eskilstuna området samt i hela stor Stockholm.


Besök oss och läs mer om vad vi erbjuder : Takxperten – takomläggningar

takxperten

Taksäkerhet är viktigt

I Boverkets byggregler finns en del bestämmelser om vilka fasta säkerhetsanordningar som krävs beroende på fasadhöjd och taklutning. Vi hjälper er att utrusta ert tak med nödvändiga takbryggor, takstegar, räcken och snörasskydd. Självklart också Fasadstegar, livlinefästen, vajersystem och snörasskydd.

takbrygga

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska sotas, har skyldighet att se till att brand förebyggs, och därmed skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga, att säkert ta sig upp på taket, att ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen. Detta krävs det oftast på en villa ett glidskydd att ställa stegen på ett säkert sätt, samt en takstege eller takbrygga från glidskyddet fram till skorstenen.


cwlundberg

Vi monterar taksäkerhet som livlinefästen, snörasskydd, nockräcke, gångbryggor, takstegar och fasadstegar från CWLundberg. Vi utför också årliga besiktningar på taksäkerhet vi monterar för att säkerhetställa att din taksäkerhet är i absolut toppskick.

vajersystem
Vi monterar också kompletta vajersystem att haka sig i på taket. Detta vajersystem är relativt nyutvecklat och den allra säkraste lösningen för att arbeta säkert på tak, då du slipper koppla om dig emellan livlinefästen.

sfs

Tilläggsisolera tak utifrån

Går du i funderingarna på hur du kan spara energi?

isolera

Många villa och fastighetsägare går i tankar om att renovera /lägga om sitt tak och samtidigt tilläggsisolera för att göra en energibesparing.. En energirenovering ger betydande fördelar. Om man ändå planerar att lägga om sitt tak – passa på att energieffektivisera för framtiden. Detta är i de allra flesta fall en lönsam investering, och inte bara av energibesparingsskäl.När du ska lägga om ett gammalt tak, överväg därför alltid tilläggsisolering. Genom att skilja det nya tätskiktet från det gamla med tilläggsisolering får det nya taket förutsättningar som om det vore ett helt nytt tak.

Den gamla pappen/duken kan ligga kvar under förutsatt att blåsor och andra ojämnheter skärs ner för att få en jämn fin yta på ditt nya tak. Det får inte bli något mellanrum mellan den nya isoleringen och det gamla taket. Det nya tätskiktet kommer att fungera bättre om det läggs på isoleringsmaterial i stället för direkt på det gamla takskiktet. Fungera bättre och även se bättre ut.  

I samband med renovering av tätskiktet hos ett varmt låglutande yttertak måste man alltid göra en bedömning för att avgöra om en extra isolering behöver monteras eller inte. Detta är inte bara för att spara energi, utan också för att ge taket förutsättningar såsom det på åter vore helt nytt.