Sockeltätning / tätning av gjutskarvar

Ibland gör vi andra grejer på jobbet än lägger papptak eller duktak. Just nu håller vi på med tätning av gjutskarvar i sockel samt remsar staghål i betongelementen. Arbetet går att jämföras med vanlig pappläggning, materialet skiljer ju sig, då man använder membran istället för ytpapp. Utseendemässigt olika, inget skiffer/granulat på membranisolering, den tål inte heller Solljus/UV under en längre tid, utan skall användas just som dolt tätskikt , täckas över eller gjutas över. För att få tätskiktet att fästa mot betong använder man en kallasfaltsprimer som maximerar vidhäftningen och därmed tätheten. Våra montörer älskar dessa typen av arbeten då man får vara lite mer hårdhänt med materialet, det är tjockare och tål mer värme, resultat behöver inte heller bli lika snyggt, men såklart tätt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *