Papptak livslängd?

livslängd papptak

Livslängd på mitt papptak

Jag har arbetat med papptak i över 25 år och kan säga exakt hur det är när de kommer till livslängd på papptak, både gällande gamla papptak och de nya man lägger idag. Har arbetat med takpapp från Mataki, Trebolit, Katepal, Icopal, Polygum, Polyglass, Derbigum och många, många fler mindre kända takpapp fabrikat och jag kan börja med att berätta, att de inte finns något mirakel bland dessa produkter som håller längre än någon annan. De sammanlagda faktorerna “PappMaterial” “Hur takarbetet genomförs” “typ av papptak” “underhåller man papptaket?” är de som tillsammans avgör livslängden.

De vanligaste punkterna på ett papptak där läckage börjar

Att man noggrant följer montageanvisningar för den takpapp man arbetar med eller TG – Tätskiktsgarantiers riktlinjer förlänger livslängden avsevärt, har man följt anvisningar korrekt har man minimerat riskerna vid de särskilt känsliga punkterna på ett papptak som är :

  • Takbrunnar, breddavlopp och utkastare som består oftast av en rostfri infästningsplatta med ett rör i. Har man använt sig av en extra pappbit under när man svetsat takbrunnarna eller breddavloppen, ja då har man gafflat / kapslat in plattan mellan två lager papp så att även en släppa kring själva hålet inte skulle orsaka läckage. Har man värmt metallplattan ordentligt och inte bara svetsat papp mot kallplatta och fått till en såkallad kallsvetsning? dessa små saker gör radikala skillnader. Väldigt ofta går läckage på låglutande papptak att följa vid läckagesökning till just takbrunnar och släppor vid takbrunnar. Bland de jobbigaste läckagen att hitta kring en takbrunn kan tex va när det bara läcker på vintern, varit med o att röret under inte är tillräckligt isolerat och kondens bildas när varm luft möter den kalla brunnstammen och dropp bildas. Här kan du läsa om hur en takbrunn skall svetsas för att eliminera läckagerisker “tätskiktsgarantier…” Tätskiktsgarantier är inget alla takföretag är anslutna till eller alla takmaterial heller, då gäller istället montageanvisninar för specifik produkt.
  • Läckage vid avluftningsrör, ventilationshuvar eller taksäkerhets infästningsplattor. Ja där det finns hål i pappen helt enkelt. Det finns rutiner och regler man skall följa när det kommer till rörgenomföringar, gummistosar på dessa. När det kommer till ventilationshuvar, är det dubbla uppvik på dessa som gäller, först en cm upp med ytan på det vertikala och sedan en separat pappkappa i princip eliminerar läckagerisker och förlängder livsläng i sin helhet på taket. infästningsplattor för solceller .
  • Innehörn, ytterhörn är vanliga punkter där ett tak läcker först, kontrollera dessa.
  • Skorstenshuvar, plåtbeslag är också delar av taket som ibland ger sig innan tätskiktet ger sig.

Ett väl utfört papptak håller 30 år

Ett papptak som utförs av Proffstak AB håller i 30 år . Livslängden är minst 30 år. Vi vet hur man lägger papptak, och vi kan avgöra vad varje tak vi lägger har för behov, vart det tar mest stryk osv. Att att papptak livslängd ska hålla 30 år förutsätter att man utför takarbetet korrekt, och att rätt material används. Att underhålla sitt tak är också en viktig del av att förlängda livslängden på papptak. Resan tak från löv och mossa, göra rent hängrännor och stuprör, skotta tak från stora mängder snö kan förlänga livslängd med många år.

40 år gammalt papptak håller än

Joo jag har varit ute och besiktat tak som är lagda på 60-70 talet än idag som håller tätt. De är lagda med asfaltsgryta en gång i tiden, och trots att takpappen är helt slut håller de tätt än pga ett tjocktlager asfalt som vattnet inte lyckats tränga sig igenom än på. Ofta är dessa gamla tak, strukta med olika asfaltsmassor av kunden själv årligen, men kommer man till det ekonomiska hade det förmodligen lönat sig att lägga om taket längesen, jämfört med pengar man lagt på olika massor som håller max ett år? Har man ett garagetak kan man väl hålla på så ett tag, men skulle inte riskera att ha kvar ett papptak lagt på 70 talet på självaste huset. Ett papptaks livslängd är inte särskilt dyrt och man sover bättre med täthetsgaranti på husets känsligaste del som är taket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *