Takbesiktning – olika beroende på….

takbesiktning

När en besiktning av ditt tak utförs

Har precis varit med och utfört ett större takarbete i Västerås ca 5200m2 tvålagstäckning, vilket innebär två lager papp, ett lager med svetsbart underlagspapp soprarock 3600 som infästes mekaniskt enligt vindlastberäkning, och ett lager ytpapp Soprema 5000, som strängsvetsas. På detta ej namngivna bygge har det varit extremt hårda krav, högre än jag någonsin varit med om tidigare under mina 25 år på taket. Mycket av all frågeställning som vi fått kring arbetet har varit PGA okunskap från platschefer och projektledare, andra anledningar är ett tveksamt material samt till sist men inte minst , väldigt ovana, märkliga besiktningsmän.

Blir ganska orolig när en fullt certifierad entreprenad besiktningsman idag kan besikta ett papptak med så pass olika utlåtanden. Skall det verkligen hänga på besiktningsmannens “tycke” om ett tak idag blir godkänt eller inte. Har haft tre olika besiktningsmän på plats på detta projektet, och ni som sysslar med papptak kommer förstå texten nedan, ni som inte förstår får gärna ställa frågor i kommentarer så förklarar jag:

För lite utflyt i de svetsade skarvarna

Besiktningsman 1 : För lite utflyt i de svetsade skarvarna , mätte med tumstock och uppnådde värden under 10mm som står i montage anvisningen. Upplevde också ytan lite ojämn och höll inte med mig om att materialet expanderar beroende på temperatur utomhus. Påpekade även att ett bredd avlopp hade lite för tjockt med papp svetsat på sig, och det skulle då förhindra vattnet från att nå fram. (Ett bredd avlopp är en nödutgång för vattnet om takets alla 20 brunnar skulle stoppa igen, vilket inte kan hända.

besiktningsman papptak

Att man aldrig får frångå en montage anvisning

Besiktningsman 2: Besiktningsman nummer två har också montage anvisning utskriven och i handen, och det första han nämnder är att man aldrig får frångå en montage anvisning. 1.Montageanvisning 2. AMA i den ordningen, vilket säkert är rätt. Han tittar på utflytet som blir vid svetsar och konstaterar snabbt att utflytet är ställvis över 20mm brett, visar mig montage anvisningen att det skall vara ca 10mm . Anmärkningen blir “Utflyt i svets skarvar över toleransgräns” då och på plats bestämmer sig alltså besiktningsmannen för att 20mm är högt över toleransgränsen för hur det skall vara.

Nästa sak besiktningsmannen vräker ur sig är snarare en fråga “Det är så synd att ni inte utfört taket korrekt från början” Jag svarar snällt “Vad syftar du på?” Då menar besiktningsmannen på fullaste allvar att man inte får skarva takpappen i fallen. Är ett takfall 16 meter eller 20 meter krävs alltså en 16 meters rulle eller en 20 meters rulle, för det blir en upphöjning där man skarvar pappen och där kan vatten bli stående som sedan leder till att pappen spricker inom ett par år sa han. Han påpekade också att kappor var fel utförda, att kappan inte ska gå ut på taket alls, utan bara sitta vertikalt.

besiktningsman inom tak

Det är estetik, och det har inget med takens funktion eller täthet att göra

Besiktningsman 3 : Vid detta laget är taket helt färdigställt. och trots påtryckningar från platschef om stora mängder utflyt och mindre veckbildning på taket, avfärdar han snabbt dessa och säger “Det är estetik, och det har inget med takens funktion eller täthet att göra” Han hittar istället riktiga fel och släppor och sammanställer ett professionelt besiktningsprotokoll med värdiga anmärkningar. Denna besiktningsman har inte heller några montageanvisningar med sig, han visar tydligt att han vet hur ett papptak skall se ut och hur det skall vara utfört.

Söker du kunskap om markarbeten i Göteborg?
Upptäck allt du behöver på Markarbetegoteborg.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *