Taksäkerhet är viktigt

I Boverkets byggregler finns en del bestämmelser om vilka fasta säkerhetsanordningar som krävs beroende på fasadhöjd och taklutning. Vi hjälper er att utrusta ert tak med nödvändiga takbryggor, takstegar, räcken och snörasskydd. Självklart också Fasadstegar, livlinefästen, vajersystem och snörasskydd.

takbrygga

Fastighetsägare som har eldstad och skorsten som ska sotas, har skyldighet att se till att brand förebyggs, och därmed skyldighet att se till att det finns möjlighet för sotare att säkert utföra sotning. Det vill säga, att säkert ta sig upp på taket, att ta sig fram till skorsten och att säkert utföra själva sotningen. Detta krävs det oftast på en villa ett glidskydd att ställa stegen på ett säkert sätt, samt en takstege eller takbrygga från glidskyddet fram till skorstenen.


cwlundberg

Vi monterar taksäkerhet som livlinefästen, snörasskydd, nockräcke, gångbryggor, takstegar och fasadstegar från CWLundberg. Vi utför också årliga besiktningar på taksäkerhet vi monterar för att säkerhetställa att din taksäkerhet är i absolut toppskick.

vajersystem
Vi monterar också kompletta vajersystem att haka sig i på taket. Detta vajersystem är relativt nyutvecklat och den allra säkraste lösningen för att arbeta säkert på tak, då du slipper koppla om dig emellan livlinefästen.

sfs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *